การสถิติเป็นสิ่งที่สำคัญในการพนัน เนื่องจากการพนันมักเกี่ยวข้องกับแนวคิดของความน่าจะเป็นและสถิติ ตัวอย่างเช่นในคาสิโน หมุนลูกเหล็กแต่ละเลขจะมีโอกาสออกมาที่แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์ทางสถิติจะช่วยให้สามารถคำนวณค่าคาดหวังและค่าเบี่ยงเบนได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถควบคุมความเสี่ยงและตัดสินใจลงเงินได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

นอกจากนี้ การสถิติยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดพนันและรูปแบบพฤติกรรมของผู้เล่น เช่นการวิเคราะห์การกระจายตัวของหมายเลขที่ถูกรางวัลในการเล่นหวยหรือการวิเคราะห์อัตราการชนะและความเสี่ยงของกลยุทธ์การเดิมพันต่างๆ ดังนั้น การสถิติมีการใช้งานกว้างขวางในการศึกษาด้านการพนัน

ให้เราเริ่มต้นจากตัวอย่างเกมการพนันที่มีการจับสลากโดยมีผลลัพธ์ได้ 2 แบบ คือ ถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัล โดยมีโอกาสที่จะถูกรางวัลเป็น 50% ถ้าเราทำการจับสลาก 100 ครั้ง โดยทฤษฎีนั้นจะมีผลลัพธ์ที่ถูกรางวัล 50 ครั้ง และไม่ถูกรางวัล 50 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง อาจจะเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น เมื่อจับสลาก 1 ครั้ง อาจจะถูกรางวัล 10 ครั้งและไม่ถูกรางวัล 90 ครั้ง ในกรณีนี้ การวิเคราะห์ทางสถิติจะช่วยในการวิเคราะห์ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับโอกาสที่คาดหวังหรือไม่ หรือว่าความแตกต่างดังกล่าวเกินขอบเขตปกติ ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบว่ามีปัจจัยที่ไม่สุ่มสลากมีผลต่อผลลัพธ์หรือไม่

นอกจากนี้ หากเราวิเคราะห์ประวัติการเล่นเกม จะสามารถหาข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์ได้ เช่น การวิเคราะห์ว่ารางวัลไหนมีความถี่ในการปรากฏอย่างสูง หรือรางวัลไหนมีความถี่ในการปรากฏต่ำ ซึ่งจะช่วยในการช่วยเหลือผู้เล่นในการวางแผนเกมที่ดีขึ้น

ค่าคาดหวังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สามารถคำนวณด้วยอัลกอริทึมสถิติได้ สามารถช่วยให้ผู้เล่นควบคุมยอดเดิมพันและการควบคุมความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น เช่นในรูเล็ตของคาสิโน แต่ละหมายเลขมีโอกาสเกิดขึ้นบางปริมาณ หากเราสมมติว่าลงเงินเดิมพัน 100 บาทในหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง ดังนั้นในทศวรรษทศนิยมจะได้รับค่าคาดหวัง ซึ่งหมายถึงเงินที่คาดว่าจะได้รับ ในรูเล็ตแบบยุโรป เช่นการลงเงินเดิมพันหมายเลขเดียวคาดหวังได้เป็น -0.027 ซึ่งหมายถึงว่าในระยะยาว การลงเงินเดิมพัน 100 บาทเฉลี่ยจะสูญเสียประมาณ 2.7 บาท แน่นอนว่าหากผู้เล่นมีกลยุทธ์การเล่นและการควบคุมความเสี่ยงที่ดีกว่า ค่าคาดหวังก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นด้วย