วิธีการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันที่ถูกบล็อกค่อนข้างง่ายโดยใช้ VPN ซึ่งเป็นตัวกันข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับ ISP อีกทั้งยังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server) หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น Tor Browser เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การพนันที่ถูกบล็อกได้