หน้าแรก         รูปบ้าน         กิจกรรม         กติกาบ้าน/การจอง         MAPอัมพวา/บ้าน         Guest Book         ผู้มาเยือน         ติดต่อ/คำถาม    
.

หมวดเมนู
เมนูแนะนำ


ผู้ใช้ขณะนี้: 4 คน

คลิ๊ก

4,052 คน ถูกใจเพจนี้


ติดต่อ 086-8897294 พี่ฝน


 


ติดต่อ 086-8897294 พี่ฝน


หมวดเมนู: รอบรู้ก่อนเที่ยวอัมพวา
ชุมชนริมคลองอัมพวา
16-03-2010 Views: 8067

ชุมชนริมคลองอัมพวา ได้รับรางวัลอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม
ปี 2008 จากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

 

โครงการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พื้นที่ริมคลองอัมพวา (Thailand Cultural EnvironmentProject : Amphawa Canal Community) ได้รับรางวัลชมเชย (Honourable Mention) ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก ภาคพื้นทวีปเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2008 (UNESCO Asia-Pacific Heritage Award) ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชนและชุมชน ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมของชุมชน

สถาปัตยกรรมชุมชนอัมพวา ยังคงมีเอกลักษณ์ประกอบด้วยอาคารเรือนไทย เรือนแพดั้งเดิม เรือนพื้นถิ่น ที่อยู่อาศัยเป็นโครงสร้างไม้สูง 1-2ชั้น หันหน้าเข้าหาคลอง มีทางเดินริมน้ำที่ต่อเนื่องกัน และมีบันไดทอดลงน้ำเป็นระยะๆ มีวัดหลายแห่งที่สวยงามอยู่ริมคลอง เช่น วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นต้น จึงเป็น "เวนิสตะวันออก" ของประเทศไทย ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

 

โดยได้รับการสนับทางการเงินจากสำนักงานให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเดนมาร์ก (DANIDA) เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มูลนิธิชัยพัฒนา โดยสบทบทุนกับเจ้าของอาคารในการอนุรักษเ์รือนไทย เรือนแพและเรือนพื้นถิ่น ที่มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนเป็นตัวแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเดินเท้าชุมชนอัมพวา..อ่านต่อ 

 หมวดเมนู: รอบรู้ก่อนเที่ยวอัมพวา
»ปิ้งย่างกุ้งแม่น้ำ,อาหารทานที่บ้านฝนโฮมสเตย์
23-07-2018
»นั่งเรือเที่ยวอัมพวา
17-03-2011
»วัดจุฬามณี
13-01-2011
»ตลาดหุบร่ม (ตลาดเสี่ยงตาย)แม่กลอง สมุทรสงคราม
11-01-2011
»อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยานร.2)
03-03-2011
»โรงเจอัมพวา(โรงเจเง็กเซ็งซำเป้าเก็งเต๊ง)
13-08-2010
»อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
01-08-2010
»เที่ยวอัมพวา วันธรรมดา ราคาประหยัด
08-04-2019
»ตักบาตรพระพายเรือยามเช้า ที่อัมพวา
17-03-2011
»ชมหิ่งห้อยที่อัมพวา
15-03-2010
»ชุมชนริมคลองอัมพวา
16-03-2010
หน้าแรก | รูปบ้าน | กิจกรรม | กติกาบ้าน/การจอง | MAPอัมพวา/บ้าน | Guest Book | ผู้มาเยือน | ติดต่อ/คำถาม
..SIAMHOST.. fonhomestay.com